Kvartlivskrise

Kvartlivskrise

En krise kan beskrives som en tilstand eller reaktion på voldsomme forandringer eller vendepunkter i livet. Kvartlivskrisen kan beskrives som en tilstand i 20'erne, hvor man bliver bange for at træffe livsafgørende valg eller for en stund mister fornemmelsen af, hvem man er. En tid hvor forestillingen om, hvem man er eller gerne vil være, skaber utryghed, tvivl og frustrationer. Temaer som ansvar og konsekvenser kommer til at fylde ekstra meget. I kriser kan vi tage alt fra relationer, livsbane og selvopfattelse op til genovervejelse. Man kan få behov for nye ståsteder eller et anderledes 'kompas' i livet for at acceptere det menneske, man er - og give slip på hvem man tror, man skal være.

Livet ændres fuldstændigt i 20'erne

Vi er som mennesker dybt afhængige af det, vi kunne kalde grundsøjler: relationer (familie, venner, kærester), base (bolig, rutiner og trygge rammer) og beskæftigelse (fx uddannelse og arbejde). For mange kan livet fra fødslen og frem til 20'erne føles kortlagt. Vi går i skole og bliver præsenteret for mange felter, hvor vi kan eksperimentere med, hvad vi er gode og dårlige til samt hvad vi kan lide. Når vi rammer 20'erne, kan vi opleve for alvor at skulle tage ansvar og vælge en 'retning' for vores liv. De tre grundsøjler kommer ofte under volsomme rystelser, når vi flytter hjemmefra og skal finde ud af, hvem vi er, når vi står på egne ben mellem uddannelsesvalg og vasketøj. Hvor vi før kunne eksperimentere med forskellige interesser, kan det nu føles som om, vi skal vælge "rigtigt".

At miste fodfæste skræmmer os

I et samfund med høje krav, kommer vi hurtigt til kort, når vi ikke kan præstere eller planlægge os ud af tingene. Mange unge voksne har en forestilling om, at de skal mestre alle livets afkroge, være målrettede og kompetente. Det er opslidende konstant at skulle være dygtig og altid klare sig 'godt'. Det er både uundgåeligt og meget menneskeligt at komme i tvivl. Særligt, når konsekvenserne ved valg - og fravalg - føles uoverkommelige. Særligt, når vores fundament ændrer sig. Vi har forskellige erfaringer og relationer med i bagagen, som vi måske begynder at se kritisk på: har jeg meningsfulde værdier med mig og på hvilke grundlag, træffer jeg egentlig beslutninger? KONTINUUM har specialiseret sig i at forstå og tackle de spørgsmål og udfordringer, der ofte melder sig for unge voksne kvartvejs gennem livet.

Du er ikke alene i 'hurlumhejhuset'

Som psykolog taler jeg med mange unge voksne og studerende hver dag. Mange siger, at de tror, der er noget ‘galt’ med dem, fordi de oplever ikke at kunne præstere ligesom alle andre. At alle i deres omgangskreds har 'styr på livet'. Det er langt fra virkeligheden. Med fremkomsten af sociale medier og samfundets aktuelle indretning, ser og hylder vi ofte kun den polerede side af livet. Det har bl.a. den konsekvens, at vi gemmer de mørke, grimme, vanskelige og uduelige sider af os selv og livet væk. Men når vi deler vores indre liv, følelser og oplevelser med hinanden, viser det sig ofte, at mange andre går rundt med lignende bekymringer og tanker. Når vi udelukkende spejler os i andres præstationer, er det som at gå ind i et hurlumhejhus. Vi får et forvrænget selvbillede.

Hos psykologer skal du ikke præstere

Det ’at gå til psykolog’ er ikke et sted, hvor du skal præstere eller vide alt på forhånd. Det er et sted, hvor du finder en professionel følgesvend, som kan støtte dig i en svær proces - uanset om krisen rummer muligheder for udvikling eller har slået dig helt ud. I dag betragtes psykologhjælp som noget, man kan finde værdifuldt at benytte sig af, uden det er et tegn på ’svaghed’ eller at man behøver at være syg for at tage kontakt. Først og fremmest går mit arbejde som psykolog ud på at forsøge at forstå dig og skabe plads til dine behov og problemer. Dernæst består vores samarbejde i at hjælpe dig henimod den forandring, du ønsker. I den proces får man ofte brug for både humor og alvor, mens vejen viser sig.


Urealistiske idealer i samfundet skaber problemer for individet

Som psykolog er jeg specialiseret i kulturpsykologi. Det vil sige, at jeg er optaget af at forstå menneskelige udfordringer ud fra bredere forklaringer end blot “hvad der er galt med den enkelte”. Alle mennesker har deres unikke oplevelser, men vi lever i en fælles historisk og kulturel kontekst, hvor særlige normer og tendenser er fremherskende. I KONTINUUM forholder vi os derfor sammen til din unikke historie og oplevelser gennem et filter, der har et kulturelt perspektiv for øje. Som psykolog er det min erfaring, at dette perspektiv hjælper til at normalisere oplevelser frem for at sygeliggøre og individualisere problemerne. Med andre ord er jeg interesset i at hjælpe unge voksne med en gang i mellem at vende kritikken mere udad fremfor indad.

KontaktLokation

Psykologhuset Midtbyen
Fredensgade 34, st.
Aarhus C - 8000

Åbningstider

Mandag - Fredag 9:00 - 17:00

Kontakt

Email: josefine@kontinuum.dk
Telefon: +45 25 78 15 15Kontakt info

Adresse

Fredensgade 34, st.
8000 Aarhus C

Telefon

+45 25 78 15 15

Email

josefine@kontinuum.dk

Psykologhuset Midtbyen
Fredensgade 34, st.
8000 Aarhus C


CVR nr.: 39822652